Evidence EKO-KOM

Modul Evidence obalů uváděných na trh nebo do oběhu reaguje na poměrně přísnou novelu zákona o obalech 477/2001 Sb. . Tato novela ukládá všem subjektům, které uvádějí na trh nebo do oběhu zboží balené v obalech nebo distribuované s přepravními obaly, povinnost vést evidenci těchto obalů a prostřednictvím smlouvy s autorizovanou firmou (např. EKO-KOM a.s.) vyřešit jejich likvidaci.

Modul pro evidenci obalů zajistí přesnou evidenci obalů v požadovaném rozsahu. Obsahuje základní výkaznictví spojené s touto evidencí a je přímo integrován do skladového programu. Sleduje všechny druhy materiálů v členění a rozsahu, které stanovuje zákon. Mezi hlavní výstupní sestavy tohoto modulu patří oficiální výkaz o produkci obalů, který se čtvrtletně odevzdává autorizované firmě. Důležitou vlastností modulu je, že výkazy lze sestavit i zpětně. Pokud jste tedy cokoli zanedbali, rozhodně není pozdě. S tímto modulem naplníte všechny nároky, které vám novela zákona o obalech ukládá.