Komunikace v EDI

Hlavní funkcí modulu CÉZAR: KOMUNIKACE v EDI je komfortní export a import zpráv ve formátu EDI a to zejména faktur, dodacích listů, skladových zásob a objednávek. Je reakcí na požadavky obchodních řetězců na elektronickou výměnu dat. Tyto firmy postupně zavádějí povinnost předávat výše uvedené typy dokladů v elektronické podobě.

Modul pro komunikaci v EDI exportuje faktury (ve formě zprávy INVOIC), dodací listy (DESADV), aktuální skladové zásoby (INVRPT) a importovat a exportovat objednávky (formát ORDERS). Tyto exporty a importy jsou realizovány ve formátu inHouse (Editel) a to v rozsahu, který je nezbytný k zajištění komunikace s obchodními řetězci resp. se všemi tzv. VAN poskytovateli. Modul je plně integrován do obchodních programů CÉZAR, tudíž veškerá komunikace v EDI probíhá plynulým způsobem dle příslušných, předem nastavených konfigurací, individuálně přizpůsobených jednotlivým obchodním řetězcům (odběratelům).