Přijaté, vydané objednávky

Modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ má na starosti kompletní „předehru“ před realizací obchodního případu počínaje přípravou nabídky přes přijetí objednávky až po uspokojování objednávek. K základním funkcím tohoto modulu patří mj. vystavování zálohových faktur, rezervace zboží, přehledy o nedostatkovém zboží, vyhodnocení, které objednávky lze uspokojit a které nikoli atd.
Modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ dále nabízí řadu tiskových výstupů jako např. nabídkové listy, potvrzení objednávky, proforma dodací listy, proforma faktury, zálohové faktury (daňové a nedaňové) a další.

Pomocí modulu OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ lze objednávky uspokojovat zcela nebo po částech a mít stále plnou kontrolu nad stavem jejich vyřízení. Přídavný objednávkový modul plně a zcela automaticky spolupracuje s hlavním programem VELKOOBCHODNÍ SKLAD a všechny v něm provedené úkony (jako např. rezervace zboží, zadání nového odběratele, uspokojení objednávky atd.) mají okamžitou odezvu ve skladové evidenci.

Modul OBJEDNÁVKY VYDANÉ se stará o kontakt s vašimi dodavateli a to především o plynulé zásobování skladu.

V tomto modulu jsou mj. k dispozici funkce pro ruční a automatické vystavování objednávek. Zejména režim automatického objednávání vám nabídne široké možnosti, jak objednat právě a jen to zboží, které se dobře prodává, které je potřeba k vykrytí odběratelských objednávek, které je potřeba jako minimální množství daných položek atd. . Tento automatický režim vám na základě vámi nastavených parametrů navrhne, jaké zboží. se má u koho objednat a kolik

Pomocí modulu OBJEDNÁVKY VYDANÉ můžete vystavovat i „nezbožové“ objednávky, sledovat vykrývání objednávek, vystavovat a tisknout objednávky v cizích měnách a v cizích jazycích, sledovat, jaké zboží je „na cestě“ atd. . Přídavný objednávkový modul plně spolupracuje jak s hlavním programem VELKOOBCHODNÍ SKLAD tak i s modulem OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ. Zejména funkce pro automatické objednávání využívá všech dostupných informací z těchto uvedených programů.