Intrastat

Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla firmám, které obchodují s partnery z jiných členských států, povinnost sestavování výkazů INTRASTAT.

Modul Výkazy pro INTRASTAT do programu zavádí všechny související číselníky, aby bylo možné v zákonem stanoveném termínu a rozsahu všechny nezbytné výkazy sestavit. Modul sestavuje jak Výkaz o odeslání zboží tak i Výkaz o přijetí zboží z jiné členské země EU. Na skladových kartách lze zadávat požadované kódy zboží dle sazebníku, údaje o státu původu zboží atd. a to jednotlivě do karet nebo pomocí hromadného zadávání. K obchodnímu případu lze přiřadit příslušné kódy dodacích podmínek, kódy povah transakcí, kódy druhů dopravy a další povinné údaje. Všechny tyto nové parametry jsou podporovány číselníky, takže nebude nutné příslušné kódy vyhledávat v externích materiálech či příručkách. Modul umožnuje tisknout dané výkazy na tiskárně nebo exportovat do systému IDES. Modul je plně integrován do skladového programu.