Účetnictví a daňová evidence

Moduly PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduché účetnictví) mají na starosti kompletní účetní agendu počínaje účtováním do deníku až po zpracování klasických účetních výstupů jako jsou rozvahy, výsledovky, výkazy zisku a ztrát a další u podvojného účetnictví resp. peněžní deník u daňové evidence.

Program umožňuje vést analytické účty (u DE podúčty), dále může účtovat dle středisek a zakázek, eviduje JSD/JCD, interní doklady, zálohové faktury a splátkové kalendáře, provádí vzájemné zápočty, zpracovává bankovní výpisy, vystavuje příkazy k úhradě, sleduje stav pohledávek a závazků. Podporuje práci s cizími měnami, více účty, tiskne přiznání k DPH a Souhrnné hlášení, počítá kurzové rozdíly atd.

Pořízené doklady a účtování lze snadno opravovat samozřejmě pod dohledem funkcí pro přístupová práva, uzamykání hotových období a protokol operací. Na celou účetní agendu dohlíží podrobná funkce Kontrola účetnictví, která je schopna odhalit případnou nepřesnost uživatele nebo jeho přehmat. Komunikace se skladovým programem je zajištěna automatizovanými importy a exporty.