Tiskový manažer

Hlavním přínosem modulu TISKOVÝ MANAGER pro Windows je zvýšení kvality tiskových výstupů programů CÉZAR na úroveň grafického tisku běžných aplikací pro Windows. S jeho použitím zajistíte reprezentativní vzhled faktur, prodejek, dodacích listů a všech ostatních dokladů a sestav, plně využijete možností inkoustových a laserových tiskáren, případně zajistíte komunikaci programu s tiskárnami, které jsou obsluhovány přes USB port nebo vůbec nepodporují tisk prostřednictvím znakové sady.

Na multifunkčních zařízeních s faxem, můžete pomocí Tiskového managera dokonce přímo faxovat bez nutnosti tisku dokladu na papír.

Čím se liší plná verze od mini verze ?

V plné verzi Tiskového managera můžete nastavovat typ používaného písma, měnit jeho velikost, definovat hlavičku a patičku dokladu s logem firmy a další parametry, kterými zajistíte, že vzhled faktur a dalších dokladů a sestav dosáhne kvalitativně vyšší úrovně bez ohledu na jakákoliv technická omezení tiskáren. Snadno tak budete moci např. přidat další sloupec zboží na fakturu nebo zvýšit počet řádků na stránce apod.

Plná verze navíc umožňuje určit, které doklady, formuláře nebo sestavy chcete tisknout na výšku a které na šířku stránky nebo si lze zapnout dynamický tisk sestav s automatickým přepínáním tisku na výšku nebo na šířku stránky podle aktuálního rozsahu tisknutých údajů (pokud aktuální tisknutá sestava překročí rozsah stránky na výšku, dojde k přepnutí tisku sestavy na šířku stránky).