Komunikační manažer

Modul KOMUNIKAČNÍ MANAGER zajišťuje exporty a importy dat. Jedná se o univerzální rozhraní, které může být použito na stovky typů úkonů a to buď na úrovni spolupráce CÉZAR vs. CÉZAR, tak i pro komunikaci CÉZAR vs. okolní svět. Prostřednictvím Komunikačního managera lze exportovat data do souborů DBF, CSV, TXT, SYLK (formát Excelu) nebo HTML a importovat (načítat) data do programu CÉZAR ze souborů ve formátu DBF, CSV nebo TXT. Data lze v případě potřeby šifrovat a automatizovaně odesílat e-mailem (Mail manager).

V Komunikačním manageru lze také snadno nadefinovat i automatickou komunikaci s internetovými servery (FTP, HTTP, FTPS, HTTPS…) pro automatické odesílání a stahování souborů např. z vašeho internetového obchodu nebo třeba pro výměnu dat mezi pobočkami, pro „on-line“ komunikaci s teréními pracovníky apod..

Nejčastěji se Komunikační manager používá například

 • pro komunikaci s internetovými obchody (pravidelné automatické exporty údajů o zboží včetně nebo bez aktuálních stavů na skladě, aktualizace údajů o odběratelích… a pravidelné automatické stahování objednávek)
 • pro spolupráci s mobilními snímači čárových kódů nebo jinými mobilními počítači, na kterých lze provádět např. expedice, příjmy na sklad, inventury nebo třeba uspokojování objednávek
 • pro spolupráci s programy jako je Excel apod.
 • pro komunikaci s nepočítačovými pokladními systémy – registrační pokladny
 • (exporty ceníku včetně čárových kódů a importy jednotlivých nebo kumulovaných prodejů)
 • pro komunikaci s automatickými váhami zboží
 • pro komunikaci mezi pobočkami pro vzdálenou aktualizaci ceníků, odběratelů a dalších vybraných evidencí
 • pro pravidelné automatické odesílání záloh dat např. z poboček nebo prodejen do centrály
 • pro sběr dat z ambulantních prodejů uskutečněných v terénu
 • pro automatický sběr a import objednávek (od vašich dealerů, z e-mailů od vašich zákazníků apod.)
 • pro odesílání nabídek a objednávek vašim obchodním partnerům
 • pro komunikaci s jinými účetními nebo podnikovými systémy
 • pro přípravu podkladů pro vaše (veřejné i neveřejné) www stránky
 • pro přípravu příloh e-mailů
 • pro načítání dodavatelských ceníků do Cézara
 • pro (manuální i automatizované) spouštění jiných programů a aplikací
 • atd.

Komunikační manager je univerzálním nástrojem a jeho použití je natolik variabilní, že nelze vyjmenovat všechna jeho možná využití. Krátce řečeno – modul Komunikační manager otevírá dokořán dveře pro specifické datové operace, které by bylo jinak nutné provádět ručně nebo vůbec.

Rozšiřující modul AMBULANTNÍ PRODEJ

Tento modul rozšiřuje Komunikačního managera o možnost importování dokladů pořízených v terénu formou tzv. ambulantního prodeje. V rámci tohoto rozšíření lze provádět speciální typy importů, během kterých se do skladového programu načítají vystavené výdejky, faktury, pokladní doklady a přijaté objednávky včetně automatického odepsání stavů zboží ze skladu a zanesení všech dokladů do příslušných evidencí.