Souhrnné vyhodnocování

Modul Souhrnné vyhodnocování více nezávislých skladů rozšiřuje většinu stávajících informačních funkcí programu VELKOOBCHODNÍ SKLAD o možnost hodnotit v těchto sestavách více než jeden (aktuální) nezávislý sklad. Tento modul vám poskytne komplexní informace o hospodaření vaší firmy jako celku a otevře vám tím nový rozměr zpracování a vyhodnocení dat.

Mezi nejzajímavější funkce modulu patří např. Hodnocení zboží (souhrnné vyhodnocení zboží), Obraty-zisky-tržby (souhrnné vyhodnocení obratů a zisků), Stav na skladě (rozpis celkového stavu zboží na skladech). Kromě výše jmenovaných funkcí rozšiřuje program i dalších více než 20 informačních funkcí jako Hodnocení odběratelů, Hodnocení sortimentů, Soupisky prodaného zboží, Hodnocení dealerů, Hodnocení výrobců, Hodnocení regionů, Hodnocení dodavatelů, Hodnocení odpovědných osob, Soupisky přijatého zboží a další . Zajímavé jsou i nové tiskové výstupy (rozpisy zjištěných hodnot za jednotlivé nezávislé sklady do sloupců, do řádků atd.)