Multilicence programu

Každá licence účetnictví standardně tiskne doklady pouze s hlavičkou majitele licence. Vedete-li účetnictví více firmám a za tyto firmy (jejich jménem) potřebujete tisknout i doklady (faktury, pokladní doklady) s jejich hlavičkou, pak právě tuto funkci zajišťuje modul Multilicence pro tisk dokladů z účetnictví.