Velkoobchodní sklad

Modul VELKOOBCHODNÍ SKLAD je páteří obchodních programů CÉZAR. Zahrnuje jak základní funkce pro vedení skladu jako je vedení skladových karet, vystavování příjemek a výdejek a provádění inventur, tak i kompletní fakturaci a prodej za hotové nebo platební kartou.

Obsahuje nepřebernou řadu informačních funkcí, s jejichž pomocí budete moci vyhodnotit výsledky obchodování vaší firmy do těch největších detailů.

Bohatost konfiguračních funkcí vám umožní přizpůsobit si program svým individuálním potřebám, svému způsobu obchodování, svým nárokům na obsah tištěných dokladů, atd..

Program umožňuje vystavovat, evidovat a tisknout faktury, pokladní doklady, stvrzenky, dodací listy, účtenky, prodejky, poštovní poukázky, zálohové a proforma faktury, nabídky, proforma dodací listy, reklamační protokoly, inventurní soupisky, doklady o výrobě, doklady o likvidaci zboží, zásilkové listy, dobírkové průvodky… Postará se také o tisk štítků na zboží, tisk adres odběratelů a dodavatelů na obálky nebo štítky, tisk ceníků, nabídkových listů, inventurních soupisek a o tisk mnoha dalších nastavitelných sestav.

Všechny tisky lze provádět kdykoli dodatečně a opakovaně, již vystavené doklady lze opravovat, doplňovat apod. samozřejmě pod „přísným dohledem“ uživatelsky definovatelných přístupových práv, uzamykatelného období skladu a zaznamenávání všech úkonů do protokolu operací. Vzhled a obsah tištěných sestav a dokladů lze rovněž uživatelsky nastavovat.

Co můžete od programu VELKOOBCHODNÍ SKLAD očekávat?

Evidence

 • komisní a konsignační sklady, celní sklady
 • členění zboží do sortimentů, na velikosti, barvy, výrobní čísla nebo podkarty
 • čárové kódy zboží, balení, čárové kódy odběratelů
 • evidence dealerů včetně definice a výpočtů dealerských provizí
 • evidence rozvozců a rozvozových tras
 • kompletní evidence vratných obalů včetně vedení a tisku obalových kont
 • možnost členit odběratele na trasy, regiony a odběratelské skupiny
 • možnost detailního nastavení obchodních podmínek jednotlivých odběratelů

Obchodní podmínky

 • prodejní ceníky PC-A až PC-Z + neomezený počet individuálních ceníků
 • příjímání platebních karet
 • kontrola prodejních cen pod nastavitelnou minimální marží
 • obratové slevy, hotovostní slevy
 • vedení a tisky doporučených prodejních cen pro vaše odběratele
 • sledování reklamací s vedením reklamačního skladu
 • saldokonta a knihy pohledávek a závazků
 • nezávislé sklady a podsklady
 • aktivní kontroly dlužníků včetně stanovení různých limitů pohledávek
 • detailní sledování platební morálky vašich odběratelů včetně aktivní kontroly při expedici
 • hromadná fakturace, automatické vystavování upomínek, penalizace, automatické navrhování a evidence vzájemných zápočtů, uznávání závazků, platební bilance faktur, prognóza úhrad faktur
 • cenové skupiny zboží, skupiny položkových slev zboží, cenové a slevové akce včetně vyhodnocování
 • sledování a vyhodnocování obchodních marketingových akcí
 • vedení věrnostních bodových systémů včetně sledování bodových kont vašich odběratelů
 • sledování dobírek, tisk dobírkových průvodek
 • prodej služeb
 • definice sad, kompletů a výrobků
 • výroba zboží
 • možnost automaticky objednávat materiál pro výrobu dle prodejnosti výrobků
 • definovatelné připojitelné položky u zboží
 • až 99 volných definovatelných údajů na každé kartě zboží
 • dodavatelské ceníky zboží
 • rezervace
 • prognóza zásob zboží na skladě
 • běžné i zpětné inventury zboží
 • každý doklad lze uložit mezi rozpracované a později se k němu kdykoliv vrátit
 • definovatelné vyhledávací filtry

Další doplňkové funkce

 • kalkulačka, mincovka, poznámkové bloky
 • výkazy pro Intrastat
 • komunikace v EDI, JCD/JSD, dobropisy a vratky
 • homebanking
 • definovatelné exporty a importy, spolupráce s internetovými obchody
 • plánování a evidence zavážek zboží
 • evidence přepravců, evidence zásilek, zásilkové listy
 • více sazeb DPH při prodeji, spotřební daň
 • automatická nebo manuální tvorba prodejních ceníků
 • nákup/prodej z/do států evropské unie, nákup/prodej z/do zahraničí mimo EU, nákup a prodej v cizích měnách
 • sledování a vyhodnocování zakázek
 • minimální, maximální a optimální zásoby zboží
 • cizojazyčné tisky dokladů a sestav

Vyhodnocování, tiskové výstupy a tiskové sestavy

 • soupisky stavu zboží na skladě sestavitelné zpětně k libovolnému dni
 • kompletní evidence DPH včetně tisku formulářů Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení
 • přehledné sestavy o vývoji hodnot skladu
 • vyhodnocování prodejů a příjmů, statistiky, nastavitelné tiskové sestavy, grafy, obrátkovost zboží, detailní sledování historie dokladů (obchodních případů)
 • analýza ztrátových prodejů
 • pokladní knihy, denní a jiné (volně definovatelné) uzávěrky
 • detailně nastavitelná přístupová práva
 • protokolování operací v programu
 • záznamy z jednání s obchodními partnery
 • daňové i nedaňové zálohové faktury